Bemutatkozunk

Kutatócsoportunk alapvető célja a hivatalos magyar családnév-változtatások igen összetett kérdéskörének átfogó igényű, több tudományterület szempontjait együttesen érvényesítő vizsgálata.
Kutatócsoportként 2004 folyamán, az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, illetve a Magyar Nyelvtudományi Társaság mellett alakultunk meg, nyelvész-névkutató és történész szakemberek részvételével.
2005-2008 folyamán az OTKA támogatásával futó (T 49095 sz.) kutatási projekt keretében a családnév-változtatások alapkérdéseinek és különösen 19. századi történetének behatóbb vizsgálatára vállalkoztunk.