Projektleírás

Előzmények

A családnév-változtatások témaköre iránt az utóbbi másfél-két évtizedben élénkült meg a nemzetközi és hazai tudományos érdeklődés. Vizsgálata számos tudományterület számára kínál értékelendő eredményeket.
Magyarországon a névváltoztatások témakörét sokáig saját koruk aktuális kérdéseként kezelték csupán, később tabutémává vált, jelenleg pedig a személyiségi jogok védelme miatt korlátozott a kutatása. A hazai szakirodalom vizsgálatai általában valamely tudományterület keretei között érvényesülő részletkutatásokat jelentenek.

Célkitűzéseink

Primér, mennyiségileg számottevő és a kitűzött keretek között teljes forrásanyag feltárása, összességében és részleteiben is vizsgálhatóvá tétele.
Az eddigi kutatások eredményeinek áttekintése; a témakör kutatásában fontos elméleti keretek kidolgozása, tágabb összefüggéseinek vizsgálata, kapcsolódási pontjainak feltárása.
Áttekintő, illetve összegző igényű és résztanulmányok, esettanulmányok készítése.
A témakör megjelenítése és erősítése a kutatásban elsősorban érdekelt magyarországi és nemzetközi tudományos színtéren és közvélemény számára.
A diszciplináris és multidiszciplináris elemzések mellett az interdiszciplinaritás, a sok szempontú és komplex szemlélet érvényesítése és erősítése.

Eddigi eredményeink

Előadások hazai és nemzetközi konferenciákon, egyénileg és kutatócsoportként.
Tanulmányok a családnév-változtatások általános és egyes részkérdéseiről.
Konferencia szervezése a témakör magyar kutatóinak részvételével.
Bibliográfia készítése a témakör magyar vonatkozású szakirodalmáról.

Bővebben

a téma kutatástörténetéről l. Kozma 2007.
a téma kutatásának fő feladatairól és lehetőségeiről l. Farkas 2007.
a kutatócsoport céljairól és tevékenységéről l. Farkas 2008.
l. még a kapcsolódó menüpontokat.